Vstup do hry
 Informácie o štadióne Zealous Zebra
 Meno štadióna  
 Kapacita štadióna 20000 divákov 
 Tréningové priestory 1 % (250%) 
 Regeneračné priestory 1 % (250%) 
 Juniorská prípravka 0 % (155%) 
 Roztlieskávačky 0 % (100%) 
 Oddelenie prieskumu 0 % (100%) 
 Oddelenie marketingu 0 % (100%) 

TOP LIGY