Vstup do hry
Virtuálne služby :
Sponzorský balík je virtuálna služba pre manažérov, ktorí chcú mať čo nejlepší pocit z hrania hry Hockey Arena. Zakúpením tejto služby manažér nezískava žiadne neférové výhody v hre, ale spestrí si hranie doplňujúcimi funkciami, napríklad logo mužstva alebo tlačové správy mužstva. Kompletný popis sponzorského balíku sa nachádza tu.

Pravidlá vrátenia peňazí :
Predplatné za virtuálne služby môže byť pozastavené a vrátené v plnej výške do 15 dní po zakúpení, ak zákazník nie je spokojný s produktom, ktorého sa predplatné týka.

Zákazník je oprávnený požadovať vrátenie peňazí za virtuálne služby, ak zástupcovia prevádzkovateľa hry Hockey Arena alebo osoby na to prevádzkovateľom poverené zakážu tomuto zákazníkovi prístup na www.hockeyarena.net. K takému zákazu môže prísť, ak zákazník poruší pravidlá hry Hockey Arena. V tomto prípade môže zákazník vyžadovať vrátenie peňazí vo výške zodpovedajúcej času zostávajúcemu do ukončenia predplatenej služby. Druhá možnosť je prevod zostávajúceho času predplatenej služby do nového mužstva zákazníka.

Jednoznačnou identifikáciou každého zákazníka pre účely vrátenia peňazí je e-mail, ktorý zadal pri registrácii alebo ho zmenil neskôr v nastaveniach hry.

Osobné informácie :
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

TOP MANAŽÉR