Sign into the game
Regler
Hovedregler :
- Manglende kendskab til reglerne er ikke en undskyldning - uanset årsagen
- Håndhævelse af reglerne er bestemt af spillets administratorer ( kun under admin) i deres fulde diskretion

Det er forbudt at :
- arrangere overflyttelse af penge eller spillere mellem hold, for at favorisere et af holdene - uanset metoden
- tildele hold, stadion og managere et navn, som er uanstændige eller provokerende
- misbruge programmeringsfejl i spillet eller bryde reglerne og dermed spille unfair
- registrere i andre lande end dit eget - hvis det eksisterer i spillet (hvis dit land er oprettet)
- Det er forbudt at købe en spiller for en pris som er langt over hans reelle markedsværdi
- krænke, true eller protestere mod andre managere gennem diskussionsfora eller spillets mail
- bruge bandeord
- at reklamere for andre onlinespil
- kommentere GM'ernes og MOD'ernes afgørelser og de straffe de afgiver i diskussioner på forum. HVis du er utilfreds med en afgørelse eller straf, skal du kontakte pågældende GM eller MOD pr. e-mail eller HA-mail
- det er forbudt at oprette en besked som bryder lovgivningen eller opfordrer til kriminalitet (gælder både forummer og HA-post)
- Du kan reklamere for en spiller, som du har på markedet, i det forum, der hedder Overførsler - og ikke andre steder! Du kan bede om udfordringer i det forum, som hedder Venskabskampe - og ikke andre steder!
- fremhæve indlæg i diskussionerne med specielle karakterer og/eller store bogstaver, bumping (dvs. at svare unødigt på en tråd, med det formål at få den op i toppen af listen) for at fremhæve dig selv eller trådens indhold
- det er forbudt at spamme i forummerne og med HA-post - f.eks. ved at oprette flere beskeder med samme tekst
- kun landets eget sprog og engelsk er tilladt i nationale forummer

Administration af flere hold :
- hver spiller må kun adminstrere 1 hold
- det er forbudt at logge ind på en andens spilkonto
- det er forbudt at overdrage din spilkonto til en anden

Hvorfor er det ikke tilladt at have flere hold ?
Hvert hold i spillet belaster spilserveren, dvs. hvert hold gør spillet lidt langsommere og giver flere udgifter for HA-projektet. Da vi tilbyder folk at spille HA helt gratis, ønsker vi, at alle kan få adgang til spillet og at spillet afvikles med en fornuftig hastighed. Derfor må hver person maksimalt være manager for ET hold.
Dette er strengt forbudt, hvis flere managere deler ip-adresse eller computer:
- at anskaffe spillere fra hinandens hold - hvadenten der er almindeligt køb eller ved bud på ubeskyttede spillere
- brud på disse regler medfører oftest permanent lukning af alle involverede spilkonti!

Fyring af manager :
- manageren vil blive fyret fra sit hold: hvis denne er offline i 21 dage, hvis denne ikke logger ind på sit hold inden 3 dage fra modtagelse af holdet (talt fra den natlige opdatering, hvor holdet blev overdraget), eller hvis holdet har mindre end 20 spillere .
Hvis holdets kontantbeholdning kommer under -50 000 000 bliver holdet låst, så manageren ikke kan logge ind på sit hold. Hvis kontantbeholdningen igen kommer over minimum, vil holdet blive låst op - manageren vil have 1 login til at gøre noget ved problemet.

Alle situationer, som ikke er beskrevet under disse regler, vil blive behandlet individuelt.