Logga in
Interaktiv service :
Sponsorpaket är en interaktiv service för managers som vill ha den bästa känslan och nöjet med att spela Hockey Arena. Genom köp av detta tillägg, får inte managern någon fördel mot andra lag, men han får en del extra funktioner, som förhöjer nöjet med att spela Hockey Arena (som exempel laglogga och pressmeddelanden). Detaljerad information om sponsorpaketet.

Återbetalnings policy :
Abonnemangsköp kan ångras och återbetals till fullt värde inom 15 dagar av köpet, om kunden inte är nöjd med den aktuella produkten i fråga.

Kunden är berättigad till återbetalning av kostnaden för en interaktiv service, om representanter eller operatör av Hockey Arena, eller person utsedd av operatören, nekar honom eller henne tillträde till www.hockeyarena.net. Kunden kan nekas tillträde om kunden har upptäcktes med att bryta mot reglerna av Hockey Arena. Vid sådan händelse, kan den avstängda användaren begära återbetalning av värdet i förhållande till återstående tid av den aktuella servicen . Alternativt kan en avstängd användare tillgodoräkna sig återstående tid av servicen, för ett framtida lag.

Den specifika identifieringen av varje kund (enbart för återbetalnings syfte) är e-posten vid användarregistrering eller senare ändringar i spelets inställngar.

Personlig information :
Vi samlar in och arkiverar data ni ger oss på vår webportal, eller liknande. Vi använder denna information endast internt, i syfte att så mycket som möjligt tillfredställa de behov och krav ni har mot vårt företag. Vår företags verksamhet fokuserar inte på att skaffa information om våra kunder! Vi säljer eller byter inte information som rör våra kunder och respekterar i vår verksamhet principerna för personlig integritet och skyddet av personlig information.

BÄSTA LIGORNA