Pievienojies spēlei
Virtuālie pakalpojumi :
Atbalstītāja komplekts ir pakalpojums tiem menedžeriem, kas vēlas pilnībā izbaudīt prieku, ko sniedz šī spēle. Šī komplekta iegāde nedod īpašniekam nekādas negodīgas priekšrocības pār citām komandām, bet gan piedāvā tādus papildpakalpojumus, kas padara Hockey Arena interesantāku (piemēram, komandas logo un preses paziņojumi). Sīkāka informācija par atbalstītāja komplektu.

Atmaksas kārtība :
Pasūtījumu atcelšanai un pilnai naudas atmaksai nepieciešamas 15 dienu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas, ja pasūtītājs ar produktu vai pakalpojumu nav apmierināts.

Klientam ir tiesības saņemt naudas atmaksu par jebkuru no iegādātajiem pakalpojumiem, ja operators , kas pārrauga Hockey Arena, vai arī viņa nozīmētas personas, liedz klientam pieeju www.hockeyarena.net. Šāds lēmums var tikt pieņemts, ja klients ir pārkāpis noteikumus, kas ir spēkā Hockey Arena. Šādā gadījumā izslēgtais lietotājs var pieprasīt naudas atmaksu atbilstoši vēl atlikušajam pakalpojuma darbības laikam. Lietotājs var arī pieprasīt pakalpojuma pārreģistrāciju savai jaunajai komandai.

Katra klienta identifikācija (naudas atmaksas gadījumos) notiek pēc e-pasta adreses, kas norādīta reģistrējoties vai izmainīta vēlāk uzstādījumos.

Personīgā informācija :
Web protālā mēs uzkrājam un arhivējam Jūsu izvēlēto, nepieciešamo informāciju. Mēs izmantojam šos datus tikai pašu vajadzībām, lai iespēju robežās spētu apmierināt Jūsu prasības no mūsu kompānijas. Mūsu biznesa aktivitātes nefokusējas uz informācijas slēpšanu no mūsu klientiem! Mēs netirgojamies ar mūsu klientu datiem un daži no mūsu aktivitāšu likumiem ir privātuma aizsargāšana un personīgo datu aizsargāšana.

LABĀKAIS MENEDŽERIS