Logga in

Line-up
Hur man sätter upp formationer och avbytare
Det är möjligt att skapa och ange kedjor i fönstret Formationer. Ange målvakt i underubriken Formationer, på den övre delen av fönstret, vid underrubriken Målvakter - efter att du klickat på Lägg till kan du välja från listan med alla spelare, där du väljer vilka du ska placera som målvakt. Den spelaren anges med texten GOA i rullgardinen. Därefter klickar du på Skapa och målvakten läggs till i din Formation. Nu ska du ange Prioritering. Den avgör viken spelare som blir förste målvakt osv.. Detta skapar du genom att ändra siffran invid målvakten i rutan Prio och bekräfta genom att klicka på Ändra. Spelaren med högsta siffran anses vara förste målvakt och tvärtom. De spelare som har lägre prioritering hoppar in i matchen om någon av de spelare med högre prioritering blir skadad . Exempel: du har tre målvakter med prioriteringen 3,2 och 1. Matchen spelas av målvakt med prioritering 3 och nästa uttagna blir den målvakt som har prioritering 2. I händelse av skada på spelare med prio 3, blir spelaren med prio 2 automatiskt insatt som första målvakt i matchen och den med prio 1 hoppar in som reserv målvakt.

Efter det behöver du skapa dina formationer. På underrubriken Formationer, finns en speciell plats där du kan kontrollera, ändra och skapa dina formationer. När du klickar på Lägg till visas listan med spelare. Det är nödvändigt att välja alla 5 spelare till varje formation samtidigt.. Du måste utse center (C), höger och vänster forward (RW, LW) samt även höger och vänster försvarare (RD, LD). Efter det klickar du på Skapa och ett nytt fönster öppnas. Här kan du ge ett namn på dina formationer och även ange prioriteringen.. Klicka på Nästa och du hittar din formation i listan. På detta sätt väljer du dina formationer - du kan ha som mest 26. Efter det väljer du prioritering som du gjorde med målvakterna. Fast du kan skapa 26 formationer, max 4 formationer spelar i matchen (med högst Prio).

Formationer och målvakt. Du aktiverar av eller på genom att markera eller avmarkera rutan Act och sedan klicka på Ändra. Spelare (formationer) som är avaktiverade, eller spelare (formationer) som kan användas i match är makerade i grå färg.. Varje ändring i formationer eller med målvakt måste bekräftas med Ändra.

Därefter är det dags att utse reserver. Dessa ändringar görs i Formationer, underrubrik Avbytare. Du har möjlighet att utse reserver för center, forward och försvarare. Reserver läggs till i listan när du klickar på Lägg till i aktuellt fönster. På samma sätt som du väljer målvakt, är det möjligt att välja upp till 12 reserver till alla positioner som mest. Därefter visas spelarna i listan med reserver. Du ska nu ange deras prioriterings ordning. Den avbytare med högsta prioritering är första ersättare för skadad spelare . Hur fungerar systemet med avbytare? Ganska enkelt. Om någon plockas ut ur formationen och inte kan spela (ex.vis skador eller landlagsspel) kommer reserven med högsta prioritering sättas in automatiskt.
Om en spelare skadas under match, avslutar han matchen och ingen ersättare hoppar in i den matchen. Reserven spelar nästa match om den ordinarie fortfarande är skadad.

Powerplay och penaltykill formationer (PP/PK formationer):
På sidan där PP/PK formationer skapas, visar listan med spelare en spelares satta position med små bokstäver och den angivna prioriteringen på formationen. Detta gör det lite lättare att välja en spelare i den aktuella uppställningen (line-up)..
Upp till 2 PP formationer och 2 PK formationer kommer användas i matchen - även om managern har skapat fler formationer. Om inte någon PP/PK formation skapats, kommer standard formationerna användas automatiskt.
Ev spelare i PP eller PK formation måste finnas i starting line-up. Om en spelare som inte finns i starting lineup används, kommer inte PP och PK vara giltig för match och kommer därför inte användas. Detta gäller även skadad spelare och reserver. Skadad spelare som erätts av reserv i standard formationen, blir även ersatt av samma reserv i PP/PK formationen. PP/PK fomationerna har 30 sekunders istid under matchen.

Aktuell line-up
På sidan Line-up hittar du de formationer som kommer användas i nästa match. Avbytare markeras med SUB efter namnet. I händelse av att formationer och avbytare inte är uppsatta ordentligt visas här den slumpmässigt valda uppställningen.

Minst 3 formationer och 1 målvakt måste anges till match, annars kommer en slumpmässigt utvald uppställning väljas av programmet.

Formationer, taktik, kemi
Taktisk inriktning för formationen
Coachen har möjlighet att välja taktisk inriktning för varje formation. Effekten av dessa taktiska inriktningar kommer bero på dina spelare, nivån på nödvändiga förmågor för varje spelarpositon Kraven för de olika taktiskerna hittar du på sidan 'Formationer' Du hittar info om positionens krav på spelarens profil (spelarens detaljsida under länken 'Profil') och även på Formationssidan och även när du byter ut en spelare.

Spelarens taktiska profil ('Profil' på spelarens detaljsida) används endast för beräkning av formationens maxkemi beroende på vald taktik Formationens gällande maxkemi sätts därefter och ökar sakta efter varje match formationen deltar - se kemi detaljer nedan.

För varje taktik finns en mottaktik, vilka blir extra effektiva Vilken taktik som gör vad hittar du alla sidor där det finns möjlighet att förändra taktiken för formationerna. T.ex 'Kortpassningar' är extra effektiv mot 'Spel bakom mål'.
Hur fungerar mottaktiken exakt? Effekten är defensiv: den ökar chansen att hindra motståndarna från att använda sin 'taktiks' offensiva spel.

Personkemi
Spelare som ofta spelar tillsammans, kommer gradvis utveckla 'Kemi'.

Hur kan Kemin vara till hjälp i spelet? Enkelt; Varje gång formationen utför en offensiv spelhändelse kommer kemin öka chansen att denna attack blir en taktisk händelse. Spelarna använder sina förmågor på vanligt sätt, men med en ökad chans att gör mål.

max kemi beror alltid på formationens taktik och spelarnas förmågor för sin position (taktisk profil).
Var inte orolig, kemin sjunker inte för att du byter taktik - endast max kemin förändras och kommer sakta sjunka om den nya taktiken har ett lägre max värde.

Systemet 'kommer ihåg' kemin hos en formation även när den ändras t.ex genom byte av spelare eller formationen raderats. Systemet plockar fram kemin automatiskt om formationen återskapas Den lagrade kemin kommer naturligtvis snabbt sjunka med tiden!

Andra inställningar:
Formationens aggressivitet - aggresivitet, används av spelare med bra styrka och tålamodsförmågor, kan ge en positiv effekt åt formationens spelövetag på isen. Men var försiktig, en spelare med lågt tålamod , kan dra på sig många utvisningar..

Förkortningar
Kon - Kontraktstid (dagar)
Kva - Kvalitet
Pot - Potential
Mål - Målvakts förmåga
För - Försvars förmåga
Att - Anfalls förmåga
Sko - Skottförmåga
Snb - Snabbhets förmåga
Str - Styrke förmåga
For - Form
Rut - Rutin
PIM - Utvisningar i minuter
Nat - Nationalitet
Lin - Antalet kedjor spelaren är med i
Akt - Aktiv/inaktive formation (spelare)
Prio - Prioritet
Kem - Personkemi
Max - Maximal formationskemi för vald taktik
Aggr - Formationens aggressivitet

Uppdrag Världen